Spring til indhold

Alternativer til fængsling i Marokko

Projektets formål er at støtte det marokkanske Justitsministeriums reformprogram, især med hensyn til indførelsen af alternativer til fængselsstraf, under hensyntagen til det marokkanske samfunds særlige forudsætninger.

Varighed 2010 – 2012 (Første fase: 2006 – 2009)
Komponenter Projektet indeholder tre delelementer:
  • Erfaringsudveksling vedrørende indførelsen af alternativer til fængselsstraffe
  • Eksempler på alternativ straf
  • Vidensdeling om forbrydelser og strafudmåling
Aktiviteter Disse delelementer dækkes af følgende aktiviteter:
  • Afholdelse af fire seminarer, der har til formål at informere og modtage feedback fra alle deltagere om indførelsen af alternative straffe
  • Studiebesøg for marokkanske dommere og andre deltagere for at demonstrere hvordan en alternativ strafudmåling rent praktisk tager sig ud
  • Etablering af en forskningsenhed om kriminalitet og tilbagefald, samt overvågning og opfølgning, og organisation af et studiebesøg for marokkanske og danske eksperter 
Partnere Det marokkanske Justitsministerium, herunder Afdelingen for Straf- og Benådningssager og den danske Kriminalforsorg
Bevilling 4,9 M MAD

Bistands-sektionen på ambassaden kan kontaktes på tlf. +212 (0)5 37 66 50 20.