Spring til indhold

Det dansk-marokkanske samarbejdsprogram om medier

Danmark råder over et omfattende program med flere lande i Mellemøsten og Nordafrika. I Marokko har man igangsat samarbejdsprojekter mellem de private og offentlige institutioner fra begge lande. Projekterne hører ind under et af tre følgende emner: Kvinders rettigheder, ungdommen, socialdialog på arbejdsmarkedet.

Varighed 2010-2011 (startfase)
Komponenter Projektet består af tre komponenter:
  • Styrkelse af frihed, diversitet, samt niveauet for mediernes professionalisme i Marokko.
  • Fremme af professionel udveksling og den gensidige forståelse mellem medierne i Marokko og Danmark.
  • Effektivisering af international støtte for medieudvikling i Marokko.
Aktiviteter Komponenterne realiseres gennem følgende aktiviteter:
  • Støtte til aktiviteter med henblik på at reformere systemet for medier ved at give adgang til information, regler for presse, lokalradio og selvregulering.
  • Styrkelse af flersidighed og mangfoldighed i medielandskabet med fokus på de regionale medier, Tamazight-sprogets medier såvel som på kvindelige journalister.
  • Hjælp til forbedring af niveauet for professionalisme i medierne med fokus på opsøgende journalistik.
  • Fremme af professionel udveksling, gensidig forståelse og samarbejde mellem de danske/europæiske medier og de marokkanske samt mellem medierne i Marokko og i resten af MENA regionen.
  • Støtte til harmonisering mellem donorer og NGO’er på det internationale medie-område.
Partnere

IMS – International mediestøtte

Bevilling 4 mio. kr.

Bistands-sektionen på ambassaden kan kontaktes på tlf. +212 (0)5 37 66 50 20.