Spring til indhold

Kvinders rettigheder og gennemførelse af Familieloven i Marokko

Projektets formål er at styrke kvinders rettigheder gennem støtte til implementeringen af Marokkos nye familielov, La Moudawana, fra 2004. Projektet gennemføres i partnerskaber mellem danske og marokkanske institutioner.

Varighed 2007-2009
Komponenter Projektet administreres af KVINFO (dansk center for kvinde- og kønsforskning) og har følgende fem komponenter:
 • Styrkelse af det marokkanske justitsministeriums arbejdsgruppe for opfølgning af gennemførelsen af Familieloven
 • Fremme af kvinders adgang til rettigheder og det juridiske system
 • Fremme af marokkanske domstoles kendskab til mægling og forsoning
 • Udvikling af marokkanske domstoles metoder til tildeling af hustrubidrag
 • Diagnosticering af udbuddet af tilbud til voldsramte kvinder til brug for udarbejdelsen af en strategi for indsatsen mod vold imod kvinder.
Aktiviteter
 • Udarbejdelse af en analyse af arbejdsgruppen for opfølgning af gennemførelsen af Familieloven, samt identificering af yderligere institutionelle tiltag, der kan styrke denne gennemførelse
 • Marokkanske og danske delegationsbesøg i de to lande med henblik på at udveksle erfaringer om de to landes respektive modeller og procedurer i forbindelse med familielovgivning
 • Twinning mellem Københavns Byret og familieretten i Salé, Marokko
 • Marokkanske Ngo’ers etablering af et center for juridisk hjælp til socialt dårligt stillede, samt en venskabsforbindelse mellem dette center og Københavns Retshjælp 
 • Workshop om den danske model for juridisk rådgivning og gensidigt samarbejde mellem retslige instanser og Ngo’er for repræsentanter fra Marokkos justitsministerium samt det marokkanske civilsamfund
 • Twinning mellem Familiestyrelsen i Danmark og den juridiske læreanstalt Institut Supérieur de la Magistrature i Marokko
 • Træning af marokkanske familieretsdommere i familieretslig mægling
 • Workshop om danske procedurer i forbindelse med hustrubidrag, organiseret af Statsforvaltningen Hovedstaden
 • Udarbejdelse af en analyse af indsatsen mod vold imod kvinder i Marokko, samt afholdelse af en konference til formidling af resultatet til brug for etablering af samarbejde mellem justitsministerium og Ngo’er i Marokko, med det formål at koordinere og styrke igangværende tiltag.
Partnere

Marokkanske partnere: Ministère de la Justice (Marokkos justitsministerium – herunder styrelsen for civile anliggender), Institut Supérieure de la Magistrature (højere juridisk læreanstalt), Union de l’Action Féminine (Ngo, der arbejder for kvinders rettigheder), Anaruz (netværk for kvindecentre i Marokko), Association Marocaine des Droits Humains (marokkansk menneskerettighedsforbund).

Danske partnere: KVINFO (dansk center for kvinde- og kønsforskning), Københavns Byret, Københavns Retshjælp, Familiestyrelsen, Statsforvaltningen Hovedstaden.

Bevilling 7,7 mio. kr.

Bistands-sektionen på ambassaden kan kontaktes på tlf. +212 (0)5 37 66 50 20.