Spring til indhold

Styrkelsen af kvinders rettigheder og adgang til det marokkanske retssystem (2. fase)

 

Varighed 2010-2012 (1. fase 2007-2009)
Komponenter Projektet administreres af KVINFO og består af følgende komponenter, der skal sikre at projektets målsætning bliver opfyldt:
 • Støtte til oprettelsen af informationscentre ved de marokkanske familiedomstole. (komponent 1.1 : Adgang til domstolene)
 • Styrke brugen af mediering ved de marokkanske familiedomstole ved at støtte det højere retsinstitut (dommernes uddannelsesinstitution) (komponent 1.2 Mediering)
 • Støtte til enheder, der bekæmper vold mod kvinder, ved domstolene (Komponent 1.3 Kampen mod vold mod kvinder)
 • Oprette et adgangscenter til domstolene administreret af marokkanske Ngo’er (2.1)
Aktiviteter

Komponenterne består af følgende aktiviteter: 

 • Uddannelse i mægling af dommerne ved familiedomstolene af danske eksperter og sikre at mægling bliver undervist på akademiet ISM
 • Efteruddannelse af dommere inden for områder, der er relevante i kampen mod vold mod kvinder
 • Udstyr til modtagelsesenheder for voldsramte kvinder ved fire marokkanske domstole
 • Støtte samarbejdet mellem Københavns Byret og Familiedomstolen i Salé for at forbedre marokkanske kvinders adgang til domstole og styrke deres kendskab til egne rettigheder
 • Studiebesøg for marokkanske og danske delegationer (bl.a. dommere, kongens anklagere, socialarbejdere) til både Danmark og Marokko med henblik på erfaringsudveksling og lære af hinandens systemer.
 • Støtte til et pilotprojekt, der etablerer en modtagelsesskrank ved Familiedomstolene i Salé og Kenitra. Modtagelsesskrankerne skal informere borgerne om deres nuværende sags aktuelle status. 
 • Hjælpe marokkanske Ngo’er med etableringen af et retshjælpcenter for ressourcesvage personer og starte et samarbejde mellem dette nye center og Københavns Retshjælp
Partnere

De marokkanske samarbejdspartnere : Justitsministeriet (kontoret for straffesager og kontoret for modernisering, familiedomstolene i Salé og Kenitra, det højere retsinstitut (dommernes uddannelsesinstitution), den marokkanske kvinderettighedsgruppe l’Union de l’Action Féminine og den marokkanske menneskerettighedsgruppe  l’Association Marocaine des Droits Humains.
 
De danske samarbejdspartnere: KVINFO, Københavns Byret, Københavns Retshjælp, Familiestyrelsen og Dannerhuset (en privat organisation, der driver et hjem for kvinder og børn, som har været ofre for vold).

Bevilling

Fase 1: 11,5 M MAD
Fase 2: 14,6 M MAD
Total: 26,1 M MAD

Bistands-sektionen på ambassaden kan kontaktes på tlf. +212 (0)5 37 66 50 20.