Spring til indhold

Resocialisering af unge kriminelle

Projektet har til formål at styrke resocialiseringen af unge kriminelle i Marokko efter løsladelse fra fængslet. Det sker gennem styrkelse af det marokkanske fængselsvæsens lederuddannelse, samt ved at give de unge kriminelle træning inden for landbrug i landbrugsfængslet Ali Moumen. Projektet bidrager også til løsningen af de problemer, som det danske fængselsvæsen står over for i forbindelse med fanger af muslimsk oprindelse.

Varighed 2006-2009
Komponenter Projektet udføres som et partnerskabsprojekt mellem fængselsadministrationerne i Danmark og Marokko og har tre komponenter:
  • Twinning mellem de to landbrugsfængsler Ali Moumen og Sdr. Omme
  • Twinning mellem fængselsvæsnets uddannelsesinstitutioner i de to lande
  • Marokkansk eksperthjælp i forbindelse med muslimske indsatte i Danmark.
Aktiviteter
  • Udvekslingsbesøg af danske og marokkanske eksperter i henholdsvis Ali Moumen og Sdr. Omme med henblik på erfaringsudveksling og identificering af problemer og løsningsstrategier i forhold til projektets komponenter
  • Træning af Ali Moumens indsatte i landbrugsproduktionsmetoder
  • Udstyr og teknisk hjælp til Ali Moumens landbrugscenter med henblik på at forbedre kvægavl og drivhusproduktion
  • Ledelsestræning af marokkanske mellemledere med henblik på at forbedre grundlaget for rekruttering af ledere i de marokkanske fængsler. Træningen forestås af eksperter fra de to landes fængselsadministrationer i fællesskab
  • Træning af marokkanske ledere i konflikthåndtering samt introduktion af dette som et modul i det marokkanske fængselspersonales grunduddannelse
  • Træning af repræsentanter fra det marokkanske fængselspersonale i håndteringen af traumatiserende oplevelser i fængslet
  • Besøg af marokkanske eksperter i Danmark med henblik på at råde og hjælpe den danske fængselsadministration i håndteringen af de muslimske indsatte.
Partnere

La Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion (den marokkanske kriminalforsorg), Kriminalforsorgen, Centre de Formation d’Ifrane (marokkansk grunduddannelse for fængselsfunktionærer i Ifrane), Kriminalforsorgens Uddannelsescenter, samt landbrugsfængslerne Ali Moumen (Marokko) og Sdr. Omme (Danmark).

Bevilling 4,3 mio. kr.

Bistands-sektionen på ambassaden kan kontaktes på tlf. +212 (0)5 37 66 50 20.