Spring til indhold

Styrkelse af den sociale trepartsdialog på arbejdsmarkedet

Projektet har til formål at støtte den sociale dialog mellem arbejdsmarkedets parter i Marokko, og bidrager hermed til implementeringen af Marokkos nye arbejdsmarkedslovgivning fra 2004, som bl.a. påbyder virksomhederne at oprette hygiejne- og sikkerhedsudvalg.

Varighed 2007 – 2011
Komponenter Projektet udføres som et partnerskabsprojekt mellem organisationer i Danmark og Marokko og har tre komponenter:
  • Erfaringsudveksling mellem danske og marokkanske partnere vedrørende en dialogbaseret arbejdsmodel
  • Udvikling og implementering af trænings- og tilsynsværktøjer vedrørende arbejdsmiljø
  • Fremme af social dialog på nationalt niveau på baggrund af erfaringerne fra projektet.
Aktiviteter
  • Udvikling af en marokkansk arbejdsmarkedsmodel – som er baseret på social dialog, men tilpasset lokale forhold – på baggrund af kendskabet til den danske model fra erfaringsudvekslingsbesøgene
  • Afholdelse af workshops i Marokko og Danmark for en repræsentativ gruppe af arbejdsinspektører om hygiejne og sikkerhed på arbejdspladsen, herunder maskinsikkerhed, ergonomi og modeller for inspektion, samt videreformidlingen af erhvervede erfaringer til andre inspektører
  • Træning i 33 marokkanske virksomheder i god hygiejne- og sikkerhedsudvalgsførelse, forestået af danske eksperter 
  • Afholdelse af workshops for marokkanske arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer om dialogbaserede partnerskaber på arbejdsmarkedet med henblik på at styrke deres indbyrdes dialog
  • Organisering af et dialogforum i Marokko for alle projektets partnere med henblik på at diskutere og definere arbejdsfordelingen på det marokkanske arbejdsmarked mellem ministeriet (arbejdsinspektørerne), de sociale parter og virksomhederne.
Partnere

Ministerierne: Le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Maroc (det marokkanske beskæftigelsesministerium, herunder Arbejdsdirektoratet) samt Beskæftigelsesministeriet i Danmark.

Organisationer i Marokko: Confédération Générale des Entreprises du Maroc (Marokkos nationale virksomhedsforbund), Fédération des Chambres de Commerce, d’Industrie et de Services du Maroc (forbundet af handelskamre, industri og serviceydelser), fagforeninger (Union Marocaine du Travail, Confédération Démocratique du Travail, Fédération Démocratique du Travail, Union Générale des Travailleurs du Maroc).
Organisationer i Danmark: DI (Dansk Industri) og LO (Landsorganisationen i Danmark).

Virksomhederne: ALTADIS MAROC, STMicroelectronics, Les Brasseries du Maroc, Nexans-Maroc, FERTIMA, Chantiers et Ateliers du Maroc, Intertronic, SOMACA, SONASID, VENTEC-MAROC, Delassus, Cosumar, Maghreb Steel. 20 andre virksomheder inddrages i anden fase, der blev påbegyndt primo 2009.

Bevilling 25 mio. kr. for perioden 2007-2011

Bistands-sektionen på ambassaden kan kontaktes på tlf. +212 (0)5 37 66 50 20.