Spring til indhold

Traktater mellem Marokko og Danmark

Danmark og Marokko har indgået en række traktater og andre aftaler. Der er bl.a. indgået en dobbeltbeskatningsaftale som kan findes på skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk

Øvrige aftaler kan findes på www.retsinformation.dk.


Mere generelle oplysninger om Danmarks internationale aftaler fås hos Udenrigsministeriets Traktatsektion.

 

Bistands-sektionen på ambassaden kan kontaktes på tlf. +212 (0)5 37 66 50 20.