Spring til indhold

EuroMed Trade Helpdesk

EuroMed Trade Helpdesk blev oprettet af EU og drives af The International Trade Center (ITC). EuroMed Trade Helpdesk er en gratis online portal, der indeholder oplysninger om 9 middelhavslande: Algeriet, Egypten, Jordan, Israel, Libanon, Marokko, Palæstina, Tunesien og Tyrkiet.

Portalen rummer oplysninger om handelsstatistiker, skikke, told, aktuelle begivenheder, institutioner og virksomheder samt markedskrav (herunder sikkerhedsbestemmelser, emballering, mærkning, etc.) i landende.

EuroMed Trade Helpdisk har til formal dels at styrke økonomiske forbindelser mellem EU og dets Middelhavspartnere og dels at styrke økonomiske forbindelser Middelhavspartnerne imellem.

Du kan få adgang til Helpdesk via http://euromed.macmap.org