Spring til indhold

Marokko som marked

Økonomiske reformer, associeringsaftale med EU og frihandelsaftale med USA giver positive forventninger til fremtiden.

Marokko har tætte forbindelser til Europa og USA. EU er Marokkos vigtigste samhandelspartner. To-tredjedele af landets import stammer fra EU, ligesom godt to-tredjedele af landets eksport afsættes i EU, især Frankrig og Spanien. Der er indgået en associeringsaftale mellem EU og Marokko, som sigter på at afvikle tolden på industriprodukter frem til 2012. Marokko har desuden en frihandelsaftale med USA.

Markedsvilkår

Regeringen har lagt en reformvenlig linje, der skal forbedre investorers muligheder på det marokkanske marked. Reformer af ejendoms- og arbejdstagerrettigheder har medført et stigende antal åbninger af virksomheder. Desuden har regeringen etableret handelszoner, der skal tiltrække handel fra EU.

Blandt regeringens målsætning er begrænsning af: 1) bureaukratiet, 2) forbedring af den finansielle sektor, 3) privatisering af statsejede firmaer og 4) reform af skattesystemet med henblik på at give incitament til at øge produktiviteten. Der sættes ligeledes ind mod korruption.

Brancheoversigt

Marokkos geografiske placering gør landet attraktivt som produktionssted for virksomheder, der vil satse på afsætning til EU. Udviklingen i Marokko gør markedet interessant på en række områder:

  • Landbrug, herunder maskiner. Der arbejdes på en modernisering og en tilpasning til de naturgivne produktionsvilkår såsom tørke. Landbrugsprodukter eksporteres i høj grad som råvarer. Forarbejdning af varerne kunne føre til en langt højere fortjeneste.
  • Udstyr til fødevareindustrien, bl.a. mejeri- og slagteriudstyr samt kølehuse.
  • Inden for fiskeri arbejdes der på at opbygge en forædlingsindustri.
  • Tekstil- og konfektionsindustrien er under skarp konkurrence fra især Asien.
  • Landet har gjort fremskridt indenfor telekommunikation, specielt indenfor mobilindustrien, hvor der opleves et stort boom (der er p.t. ca. 10 millioner abonnenter).
  • Energi, herunder vedvarende energi er aktive interessante sektorer.
  • Knowhow og udstyr til vandrensning, affaldsbehandling og spildevandsbehandling. Tre europæiske og et amerikansk firma har fået ansvar for behandling af affald i større marokkanske byer. De resterende dele af landet forventes at få en løsning på affaldsbehandlingen i løbet af de næste 3 til 4 år.
  • Indtægterne fra turisme var stigende i 2005 og 2006. Sektoren kan på sigt give gode muligheder for udenlandske eksportører og investorer, herunder ifm. anlæg af hoteller og infrastruktur, som der allerede investeres meget i. Regeringen ser turisme som en prioriteringssektor. Den har udarbejdet en plan til 2010, der sigter imod at tiltrække 10 millioner turister i 2010 (Marokko besøges p.t. af 4,5 millioner turister om året). Turisme er landets tredjestørste indtægtskilde.
  • Medicinalvarer
  • Banking og forsikring

Kilde: Cheføkonom Jacob Warburg, Danmarks Eksportråd

Eksport - import

Marokkos eksport forventes at stige , dog meget svagt, idet landet har svært ved at klare sig i konkurrencen med Asien. Inden for tekstil- og skotøjsindustrien har Asien overtaget traditionelle marokkanske eksportmarkeder, og det har haft en synligt negativ økonomisk effekt. De høje oliepriser gør det ikke nemmere for eksporten. Importen forventes også at stige, dog kun moderat. (Kilde: EIU)

Marokkos hovedeksportvarer er fosfater, føde- og drikkevarer samt mineraler. En anden vigtig indtægtskilde er pengeoverførsler fra slægtninge, der er bosat og arbejder i udlandet. Disse udgør Marokkos næststørste indtægtskilde.

Marokko er desuden en af verdens største producenter og eksportører af cannabis. Denne illegale eksport af cannabis giver økonomisk grundlag for dele af befolkningen i det nordlige Marokko.