Spring til indhold

Marokko som marked

Økonomiske reformer, associerings- og frihandelsaftaler giver positive forventninger til fremtiden.

Som led i sin internationale samarbejds- og handelsfremmende politik har Marokko indgået økonomiske aftaler med flere lande, der sørger for told og skattefordele for de forskellige parter. EU er Marokkos vigtigste handelspartner. To tredjedele af landets import kommer fra EU, og mere end to tredjedele af landets eksport sælges i EU, især til Frankrig og Spanien. En frihandelsaftale mellem EU og Marokko blev indgået i 2000

Markedsvilkår

Regeringen har lagt en reformvenlig linje, der skal forbedre investorers muligheder på det marokkanske marked. Reformer af ejendoms- og arbejdstagerrettigheder har medført et stigende antal åbninger af virksomheder. Desuden har regeringen etableret handelszoner, der skal tiltrække handel fra EU.

Blandt regeringens målsætning er : 1) begrænsning af bureaukratiet, 2) forbedring af den finansielle sektor, 3) privatisering af statsejede firmaer og 4) reform af skattesystemet med henblik på at give incitament til at øge produktiviteten. Der sættes ligeledes ind mod korruption.

Brancheoversigt

Marokkos geografiske placering gør landet attraktivt som produktionssted for virksomheder, der vil satse på afsætning til EU og Afrika. Udviklingen i Marokko gør markedet interessant på en række områder:

  • Landbrug, herunder maskiner. Der arbejdes på en modernisering og en tilpasning til de naturgivne produktionsvilkår såsom tørke. Landbrugsprodukter eksporteres i høj grad som råvarer. Forarbejdning af varerne kunne føre til en langt højere fortjeneste.
  • Udstyr til fødevareindustrien, bl.a. mejeri- og slagteriudstyr samt kølehuse.
  • Inden for fiskeri arbejdes der på at opbygge en forædlingsindustri.
  • Tekstil- og konfektionsindustrien er også en sektor i vækst.
  • Landet har gjort fremskridt inden for telekommunikation, specielt inden for mobilindustrien, hvor der opleves et stort boom.
  • Energi, herunder vedvarende energi og energi effektivitet er aktive interessante sektorer, som Marokko har lagt stort fokus på de senere år.
  • Knowhow og udstyr til vandrensning, affaldsbehandling og spildevandsbehandling. Tre europæiske og et amerikansk firma har fået ansvar for behandling af affald i større marokkanske byer. De resterende dele af landet forventes at få en løsning på affaldsbehandlingen i løbet af de næste 3 til 4 år.
  • Indtægterne fra turisme er fortsat stigende. Alene fra 2016 til 2017 skete der en stigning på hele 10% og landet slog sin egen rekord i antallet af besøgende turister. I 2017 besøgte 11.35 millioner turister Marokko. Sektoren kan give gode muligheder for udenlandske eksportører og investorer, herunder ifm. anlæg af hoteller og infrastruktur, som der allerede investeres meget i. Turisme er i dag den anden største ansættelsesbranche.
  • Medicinalvarer
  • Banking og forsikring

Eksport - import

Marokkos hovedeksportvarer er fosfater, føde- og drikkevarer samt mineraler. En anden vigtig indtægtskilde er pengeoverførsler fra slægtninge, der er bosat og arbejder i udlandet. Disse udgør Marokkos næststørste indtægtskilde.