Spring til indhold

Marokko som marked

EU er Marokkos vigtigste handelspartner og en frihandelsaftale mellem EU og Marokko blev indgået i 2000. Mere end 60 pct. af landets import kommer fra EU og mere end halvdelen af landets eksport er til EU, herunder i særdeleshed til Frankrig og Spanien. Marokkos primære eksportvarer er fosfater, føde- og drikkevarer samt mineraler.

Den marokkanske regering fører generelt en erhvervsvenlig politik. Blandt regeringens erklærede målsætninger er: 1) begrænsning af bureaukratiet, 2) forbedring af den finansielle sektor, 3) privatisering af statsejede firmaer og 4) reform af skattesystemet med henblik på at give incitament til at øge produktiviteten. Der sættes ligeledes ind mod korruption. Desuden har regeringen etableret frihandelszoner, der har til hensigt at tiltrække udenlandske investeringer.

Brancheoversigt
Marokkos geografiske placering gør landet attraktivt for virksomheder, der satser på afsætning til EU og Afrika. Udviklingen i Marokko gør markedet interessant på en række områder:

  • Landbrug, herunder maskiner.
  • Fødevareindustrien, herunder mejeri- og slagteriudstyr samt kølehuse.
  • Erhvervsfiskeri
  • Tekstil- og konfektionsindustrien
  • Telekommunikation, specielt inden for mobilindustrien
  • Energi, herunder vedvarende energi og energieffektivitet
  • Vandrensning, affaldsbehandling og spildevandsbehandling; knowhow såvel som udstyr
  • Turisme
  • Medicinalvarer
  • Banking og forsikring