Spring til indhold

Marokkos relationer til EU

Marokko er omfattet af Euromed-Partnerskabet, der er den overordnede ramme for samarbejdet mellem EU og 16 lande i Middelhavsområdet. Samarbejdet har både et bilateralt og et multilateralt spor.

Samarbejdet med Marokko sker dels inden for rammerne af en associeringsaftale, dels inden for rammerne af EU's Naboskabspolitik (ENP). Marokko er det naboskabsland, som EU har de mest udviklede samarbejdsrelationer med.

Associeringsaftalen regulerer samarbejdet mellem Marokko og EU bl.a. vedrørende gradvis etablering af et frihandelsområde samt samarbejde inden for det økonomiske, sociale, videnskabelige og kulturelle område. Associeringsaftalen trådte i kraft den 1. marts 2000. I 2008 fik Marokko en ”advanced status” i forholdet til EU.

Samarbejdet under ENP understøtter marokkanske reformer, der er nødvendige bl.a. for at gennemføre associeringsaftalen. ENP understøttes finansielt af EU's Naboskabsinstrument (ENI).

Udmøntningen af ENI-midlerne sker på basis af et landestrategipapir (Country Strategy Paper), der udgør det strategiske grundlag for samarbejdet for perioden 2014-2017. En handlingsplan (Action Plan) identificerer mere specifikt de nødvendige reformtiltag på kort sigt.

Man kan læse mere om EU's aftaler og samarbejde med Marokko på EU Kommissionens hjemmeside eller på hjemmesiden for EU Kommissionens delegation i Rabat.