Spring til indhold

Gebyroversigt konsulære sager

Nedenfor findes et uddrag af de konsulære gebyrer, som opkræves på danske ambassader/konsulater (pr. 1. januar 2017).

Nr. Ydelse Pris i DKK    Pris i MAD
101  Pasudstedelse (personer mellem 18 og 65 år) 955  1400 
102  Pas til personer under 18 år 955 1400
103  Pas til personer over 65 år 955 1400
104  Provisoriske pas, EU-nødpas, laissez-passer, ændring af pas mv. 955              1400            
107  EU-kørekort (fornyelse af gamle ikke-EU kørekort) 425  620 
109  Internationalt kørekort 330              480         
111  Erklæring om mistet kørekort (midlertidig erstatningskørekort) 240 350 
127 Personbistand 1 955 1 1400 1
135 Legaliseringer, attestationer, verifikationspåtegninger, NemID, fødsels- og dåbsattester, momsrefusion 195
(955 1+2)
285  
(1400 1+2)
907 Provisoriske pas udenfor repræsentationens kontortid 3 2155 3 3150 3
908 Provisoriske pas på repræsentationens officielle lukkedage 4

3080 4

4510 4

909 Tilbagerejsetilladelse  1430 2100
Pasforsendelse 195 285

1  Timetakst, pris pr. påbegyndt time. Der debiteres minimum for 1 time, og hver påbegyndt time debiteres som en hel time.

2  Hvis sagsbehandling er påkrævet: timetakst pr. påbegyndt time.

3  Ved udstedelse af flere provisoriske pas i samme ekspedition er gebyret MAD 3150 for det første pas og herefter MAD 1400 pr. pas.

4  Ved udstedelse af flere provisoriske pas i samme ekspedition er gebyret MAD 4510 for det første pas og herefter MAD 1400 pr. pas.