Spring til indhold

Tyveri/røveri og mistede dokumenter

Ved mistede penge og dokumenter skal du altid huske at anmelde det på den lokale politistation.

Penge

Pas godt på dit kreditkort - og vær forsigtig, når du bruger det.

Mister du dit kreditkort eller dine penge - og har du ikke mulighed for at arrangere en almindelig bankoverførsel eller en overførsel via et pengeoverførselsbureau - kan danske ambassader og konsulater i de fleste tilfælde hjælpe med en pengeoverførsel. Men kun til brug for hjemrejse og kun, hvis der er nogen i Danmark, der vil lægge ud for dig.

Det kan være din familie, venner, din bank, dit forsikringsselskab eller din arbejdsgiver, som må indbetale det beløb, du har brug for, til Udenrigsministeriet i København. Når ambassaden eller konsulatet fra Udenrigsministeriet har fået sikkerhed for beløbet, får du pengene udbetalt i lokal valuta.

Danske kreditkort kan spærres hos Pengeinstitutternes Betalings Service, PBS, på telefon +45 44 89 29 29 (døgnåbent) eller via din bank.

 

Pas

Mister du dit danske pas, kan danske ambassader og konsulater udstede et dansk midlertidigt pas. Hvis der ikke er en dansk ambassade eller et dansk konsulat i det pågældende land, vil du kunne få udstedt et særligt EU-nødpas på et andet EU-lands ambassade eller konsulat.

Hvis det er nødvendigt at få et provisorisk pas uden for ambassadens/konsulatets almindelig åbningstid opkræves et forhøjet gebyr. Det forhøjede gebyr reflekterer den gennemsnitlige samlede ekstra tid, som ambassadens/ konsulatets medarbejder skal anvende for at yde denne service på et tidspunkt, hvor ambassaden/ konsulatet ellers er lukket. Gebyret dækker bl.a. medarbejderens transporttid og tiden anvendt på åbning/lukning af ambassaden.

Vær opmærksom på, at såvel det danske midlertidige pas som EU-nødpasset er tidsbegrænsede rejsedokumenter. Der er ikke samme sikkerhed for, at disse dokumenter vil blive anerkendt af udenlandske myndigheder, som tilfældet er for det almindelige pas.

Det midlertidige danske pas og EU-nødpasset er først og fremmest beregnede til at gøre det muligt at rejse hjem. For eksempel anerkender USA kun danske provisoriske pas ved udrejse og ikke ved indrejse i USA.

Husk at henvende dig på den lokale politistation i udlandet for at melde dit pas stjålet eller bortkommet, og husk at få en kvittering fra politiet. Ambassaden/konsulatet og dit forsikringsselskab skal bruge politianmeldelsen.

 

Flybillet, sygesikringskort o.a.

Husk at henvende dig på den lokale politistation for at anmelde dine dokumenter som stjålet  eller bortkommet – og husk at få kvittering fra politiet. Ambassaden/konsulatet og dit forsikringsselskab skal bruge politianmeldelsen.