Spring til indhold

Provisorisk pas

Et provisorisk pas er et midlertidigt pas eller forlængelse af pas.

Ansøgningsskemaet kan hentes her

Provisorisk pas kan udstedes, mens De venter (kun ved personlig henvendelse) på ambassadens paskontor eller et nærliggende konsulat (Liste over Konsulater) i nedennævnte tilfælde.

Gyldigheden er max. 1 år.

Mistet pas
Danskere på besøg i Marokko med fast bopæl i Danmark, der har mistet deres pas.
Tabet skal straks meldes til politiet, og kvittering herfor skal forevises ved udstedelsen af det provisoriske pas.
Der skal yderligere medbringes 2 pasfotos og dokumentation (om muligt).
NB: for børn under 18 år kræves forældrenes samtykke.

Afventer nyt pas
Hvis du har søgt om nyt pas, og du skal rejse, inden det nye pas ankommer, og det nuværende pas ikke kan forlænges.

Forlængelse af pas

Forlængelse af pas kan fortages, mens du venter (kun ved personlig henvendelse) på ambassadens paskontor eller et nærliggende konsulat, såfremt du skal rejse inden det nye pas er modtaget.

NB. Et pas kan kun forlænges en gang og det må ikke have været udløbet mere end højst 2 år.