Spring til indhold

Valg og folkeafstemning

Folketingsvalg, kommunal- og regionsrådsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkafstemninger

Det er muligt at afgive brevstemme på ambassaden i vores normale åbningstid, mandag til fredag mellem 8.30 og 16.00. Billedelegitimation (f.eks. pas eller kørekort), skal medbringes ved stemmeafgivelsen.

Ambassaden/konsulatet indsender stemmesedlen til hjemkommunen. Denne skal være kommunen i hænde senest dagen før valgdagen. Det opfordres således at afgive stemme i god tid før valgdagen.

Valgret

Er du tilmeldt folkeregisteret, gælder følgende regler:

  • Er du på gennemrejse eller på midlertidigt ophold i Marokko, er du automatisk optaget på valglisten. Du kan derfor møde op på ambassaden i ovennævnte tidsrum og afgive din stemme mod forevisning af gyldig legitimation.
  • Er du udsendt af den danske stat og registreret i folkeregisteret under ”høj vejkode”, er du ligeledes automatisk optaget på valglisten. Du kan derfor møde op på ambassaden og afgive din stemme mod forevisning af gyldig legitimation. Det er den udsendtes eget ansvar at vide, om han/hun er registreret under ”høj vejkode”. Er dette ikke tilfældet, ansøges der på samme måde, som hvis man er afmeldt folkeregisteret (jf. nedenunder).

Er du afmeldt folkeregisteret, gælder følgende:

Du har mulighed for at blive optaget på valglisten, hvis du udfylder en ”grøn blanket” (kan udleveres på ambassaden samt downloades) og indsender den til din sidste bopælskommune. Denne skal have færdigbehandlet ansøgningen senest på 7. dagen før valget, for at din stemme er gyldig. Efter indsendelse af blanketten møder du op på ambassaden i ovennævnte tidsrum og afgiver din stemme mod forevisning af gyldig legitimation.

Spørgsmål kan rettes til ambassaden på telefon +212 (0)5 37 66 50 20.