Spring til indhold

Visum til Danmark og Norge

Den danske ambassade i Rabat er den eneste danske diplomatiske repræsentation, der kan imødekomme visumansøgninger fra borgere fra følgende lande:
MAROKKO - MAURITANIEN - TUNISIEN og LIBYEN

Ansøgninger om alle typer visum foretages via TLSCONTACT centeret i Rabat. 
For enhver information eller aftale, kan du kontakte TLSCONTACT via telefon på:

08 02 00 27 27 (Fra Marokko)
+212 536 705 522 (fra udlandet)
Flere oplysninger om TLS-kontakter kan findes her

 

Visum til Denmark, Færøerne, Grønland og Norge

Et visum giver dig ret til ophold i hele Schengen regionen.

Schengen landene er Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Island, Italien, Liechtenstein, Letland, Luxembourg, Malta, Holland, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige og Schweiz.

Et visum giver dig ret til ophold på maksimum 90 dage i en 180-dages periode inden for Schengen regionen.

Dette visum giver ikke ret til at arbejde i Danmark.

 

Hvem behøver visum til Danmark?

Borgere, der kommer fra et land med visumpligt for at komme ind i Danmark, skal have visum inden indrejse.

Se liste over lande med visumpligt til Danmark

 

Hvor skal man søge?

TLSContact behandler ansøgninger til Schengen Visum til Danmark.

TLSContact er placeret på følgende adresse:

Avenue Mohamed VI - Quartier Souissi

Immeuble Mathis, Bloc C, RDC

10010 Rabat

En forudgående aftale er påkrævet hos TLSContact. Besøg website for yderligere information her.

Advarsel

Den Danske Ambassade er bekendt med at der findes svindlere, der udgiver sig for at samarbejde med TLSContact. Ambassaden vil gerne understrege, at disse personer ikke har noget at gøre med ambassaden selv eller TLSContact. Det anbefales derfor ikke at modtage hjælp fra personer, der henvender sig uden for TLSContacts lokaler i Marokko. Dette gælder også per telefon.

Hvem kan ansøge om visa?

Enhver, der har et gyldigt pas kan indgive en ansøgning om et Schengen-visum, hvis passet er gyldigt i yderligere tre måneder ud over det planlagte ophold i Schengen. Passet må ikke være udstedt for mere end 10 år siden, og det skal indeholde mindst to tomme sider.

Ikke-marokkanske borgere skal have lovligt ophold i Marokko, for at kunne ansøge om visum fra Marokko.

 

Hvornår kan man ansøge?

En ansøgning kan ikke indgives tidligere end tre måneder før det påtænkte ophold. Det er ansøgerens eget ansvar at tage de nødvendige forholdsregler i forhold til behandlingstid og deadlines.

 

Ansøgningsformaliteter

En oversigt over påkrævede dokumenter findes her.

 

Ansøgninger:

Ansøgning for Schengen Visa

 

Invitationsformularer

Ved ansøgning om visum, bør en invitationsformular udfyldes. Der findes flere forskellige måder at invitere en gæst på.

Invitation VU1 til ansøgning om forretningsvisum findes her.

Invitation VU2 til ansøgning om visum til privatbesøg findes her.

Begge invitationer udfyldes elektronisk.

 

Dækning af omkostninger

Ansøgere anmodes om at fremlægge eventuelle bilag, der kan bevise, at de kan dække deres rejse-, transitomkostninger under den planlagte rejse. Der henvises til listen over bilag i forbindelse med Schengen-samarbejde (AR / FR / EN).

Garant i oprindelseslandet:

En finansiel garant er kun taget i betragtning, hvis ansøgeren er i stand til at fremlægge nødvendige dokumenter og derved bevise, at personen tager ansvaret for ansøgeren i oprindelseslandet og samtidig er i stand til at kunne bevise familieforholdet. Attesten om familieforhold kan kun accepteres, hvis ansøgeren er i stand til at fremlægge de dokumenter, der berettiger til opnåelsen af nævnte certifikat.

 

Behandlingstid

Den gennemsnitlige behandlingstid på en visumansøgning er 15 arbejdsdage beregnet fra den dato, hvor ansøgningen er modtaget på ambassaden. Bemærk, at manglende dokumentation kan forsinke ambassadens besvarelse. I nogle tilfælde kan processen med visumansøgning tage fra 30 op til 60 dage.

Klik her for at få oplysninger om udlændingestyrelsens sagsbehandlingstid.

Ansøgningsgebyrer

Visum: 60 EUR

Visum for børn fra 6-11 år: 35 EUR

Langtidsvisum/opholdstilladelse: 205 EUR + TLS servicegebyrer (ud over det gebyr, der betales til Udlændingestyrelsen i Danmark (SIRI) afhængigt af ansøgningstypen). For mere information om ansøgninger om opholdstilladelse, klik her.

Information om afslag

Afslag på ansøgningen meddeles skriftligt til ansøgeren. Ansøgere, der måtte have fået afslag, har ret til at klage.

Læs venligst nærmere på Ny i Danmark for at yderligere information om procedurerne samt fristen for at indgive klage.

 

Information om adgangsretten til visumindehavere

Besiddelse af visum giver ikke automatisk adgang til indrejse. Visumindehavere anmodes om at fremlægge bevis for, at de opfylder indgangsbetingelserne ved den ydre grænse, jf. Visumkodeksens artikel 5.

 

Optagelse af biometriske data

Ansøgere skal møde personligt op for optagelse af biometriske data. Ti fingeraftryk og et fotografi optagelse fra personer, der søger om visum. Før fotografering kan ansøgerne blive bedt om at fjerne briller eller justere hovedbeklædning, hvis disse skjuler ansigtstræk.

Visse kategorier af ansøgere er undtaget kravet om at afgive fingeraftryk:

  • Børn under 12 år
  • Personer, for hvem fingeraftryk er fysisk umuligt
  • Statschefer og medlemmer af nationale regeringer samt medlemmer af deres officielle delegationer, når de inviteres til et officielt formål
  • Suveræne og andre ledende medlemmer af en kongelig familie, når de inviteres af medlemsstaternes regeringer eller af internationale organisationer.

Indførelsen af biometriske data er en del af Schengen Visa Information System (VIS). For mere information om VIS, fingeraftryk, databeskyttelse og juridisk baggrund henvises der til VISA-informationssystem (VIS)’s faktablad. For yderligere information om afgivelse, registrering og opbevaring af udlændinges fingeraftryk og fotografier (biometriske egenskaber), som er registreret med henblik på visumansøgning, klik her.

Fra den 25. maj 2018 er den nye databeskyttelsesforordning (General Data Protection Regulation, GDPR) blevet gennemført i Den Europæiske Union (Du kan læse mere om beskyttelse af personoplysninger her).

Tips til ansøgere:

  • Ansøgere, der søger familie/ven-, forretnings- eller turistvisum, bør fremlægge bevis for egne økonomiske midler, hvis de selv finansierer deres rejse.
  • Ansøgere, der søger familie/ven-, forretnings- eller turistvisum, skal medbringe en kopi af invitationen med dem hele vejen til Danmark, hvis værten garanterer deres udgifter under deres rejse og ophold. Det er påkrævet, at ansøgere selv medbringer et minimum af kontanter, hvis de bliver bedt om at bevise økonomiske midler ved de ydre grænser eller i tilfælde af at nødsituationer opstår under rejsen.
  • Bemærk, at alle dokumenter, der leveres til TLS, skal oversættes til engelsk af en autoriseret oversætter og legaliseres af de relevante myndigheder.