Spring til indhold

Mauretanien i tal

Tallene på denne og de underliggende sider er hentet fra Verdensbankens database og er fra 2014. Ved at klikke på "Link til kilde" i skemaet, kan man se Verdensbankens data for tidligere år.

Graferne på de underliggende sider opdateres automatisk med de nyest tilgængelige data fra Verdensbanken.

Værdi Enhed Kilde
 
Landareal 1.030.700 Kvadratkilometer Link til kilde
Befolkningstal 4.063.920 Antal personer Link til kilde
Befolkningsvækst (årlig %) 2,94 Årlig % Link til kilde
Forventet levetid ved fødslen (år) 62,91 År Link til kilde
BNI per indbygger, købekraftsparitet (nuværende international $) 1.380 USD/indbygger Link til kilde
Vækst i BNP (årlig %) 5,58 Årlig % Link til kilde
Samlet offentlig udviklingsbistand (ODA) modtaget (nuværende USD) 260.710.000 USD/år Link til kilde
Offentlig udviklingsbistand (ODA) modtaget per indbygger (nuværende USD) 64,15 USD/indbygger Link til kilde
Nutidsværdi af udlandsgæld (nuværende USD) - USD Link til kilde
Dødeligheden for børn under fem år (per 1000) 86,80 Promille (‰) Link til kilde
Indskrevet i grundskolen (% netto) 97,15 Procent (%) Link til kilde
Forbedret vandkilde (% af befolkningen med adgang) Procent (%) Link til kilde