Spring til indhold

Registrer dig i Mauretanien

Danske statsborgere kan registrere deres ophold i udlandet af såvel kortere som længere varighed. Registreringen er frivillig men kan lette ambassadens mulighed for at yde bistand i evt. krisesituationer.
Efter endt registrering vil man modtage en mail med et aktiveringslink, som man skal klikke på for at bekræfte tilmelding til danskerlisten. Bemærk, at registreringen ikke er aktiv uden denne bekræftelse.

Registrer dig på danskerlisten her >


Registrer dig via din smartphone: