Spring til indhold

Massive investeringer i spildevand skaber muligheder for dansk eksport til Marokko

18.12.2019  11:53

Danske ingeniører, iværksættere og rådgivningsselskaber med ekspertise og løsninger inden for spildevand bør rette blikket mod den anden side af Gibraltarstrædet. Marokko investerer stort i vandinfrastruktur.

"Danske selskaber besidder stærke kompetencer på mange områder inden for vandsektoren. De komplementerer hinanden i distributionskæden og har dannet clusters og partnerskaber for at koncentrere deres eksportindsatser. Desuden har mange praktisk erfaring i Afrika. Jeg ser derfor Marokko som et lovende marked, hvor den marokkanske regering har sat yderst ambitiøse mål for at afhjælpe landets mangler inden for spildevandsrensning og -bortskaffelse,"  siger Nikolaj Harris, Danmarks ambassadør i Marokko.

Solidt finansieret marked

Den marokkanske regering igangsatte i 2005 Det Nationale Program for Spildevandsbortskaffelse og -Rensning, PNA (Programme National d'Assainissement Liquide et d'Épuration des Eaux Usées). PNA er en ramme, der definerer prioriteterne, behovene for investeringer og de fornødne politikker inden for spildevand.

I perioden 2005-2030 står Marokko til at investere fire milliarder euro i spildevandsrensning og -bortskaffelse. Investeringerne omfatter:

  • Rehabilitering og udvidelse af netværker og forbindelser samt styrkelse af regnvandsnetværket
  • Spildevandsrensningsanlæg med primær, sekundær eller endda tertiær rensning – eller i nogle tilfælde forbehandlingsanlæg og udledning i havet
  • Erhvervelse af driftsudstyr

På alle tre områder kan danske virksomheder bidrage med løsninger. Opgaver udbydes løbende af det marokkanske kontor for elektricitet og drikkevand (ONEE), og der er stor interesse for danske løsninger.

 

Tilslut dig dansk vandalliance

Inden eksporteventyret for alvor kan begynde, skal forarbejdet være på plads.

"Den danske ambassade i Rabat har allerede i forbindelse med cleantech-konferencen Green Synergies, som fandt sted i juni 2019 i Casablanca, forstærket sine forbindelser til flere beslutningstagere fra den grønne sektor, herunder ministeren for bæredygtighed. I et land som Marokko er det altafgørende at samarbejde med den danske ambassade, da vi kan hjælpe med at få adgang til officielle nøglepersoner eller interesseorganisationer," siger Houda Kaddioui, senior handelsrådgiver i The Trade Council på den danske ambassade i Rabat. Hun fortsætter:

"Derudover vil vi udføre en markedsundersøgelse af vandsektoren i januar 2020, som agter at kortlægge sektorens interessenter og finde skræddersyede eksportmuligheder for de virksomheder, der tilslutter sig vores Water & Retrofit Strategic Business Alliance."

The Trade Council i Marokko sætter en alliance op, som skal bestå af eksporterende danske virksomheder med løsninger inden for vand og retrofit. I løbet af 2020 vil de deltagende virksomheder kunne nyde godt af et skræddersyet program med blandt andet matchmaking- og B2B-events samt besøg hos relevante offentlige aktører. Tilmeldingen sker nu ved at kontakte The Trade Council i Marokko.

Vil du sælge ekspertise inden for spildevand til Marokko?

Så kontakt den danske ambassade i Rabat og hør mere om mulighederne på markedet og den danske vandalliance:

Houda Kaddioui
Senior handelsrådgiver, Rabat
+212 (0) 537 665 023
houkad@um.dk

Nassim Régragui
Handelsrådgiver, Rabat
+212 (0) 661 877 958
nasreg@um.dk


Seneste nyt

    Se alle