Spring til indhold

Rejse og ophold


Ambassaden står til rådighed ved ansøgninger om dansk pas og i tilfælde af sygdom, ulykker, tyveri, dødsfald og fængslinger under ophold i Marokko.

De følgende sider rummer oplysninger om, hvad vi kan - og ikke kan - hjælpe med.

Yderligere information kan findes hos Udenrigsministeriets Borgerservice.


 

Den konsulære afdeling på den danske ambassade i Rabat holder juleferie fra den 19. december 2019 til den 2. januar 2020. Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.