Spring til indhold

Kørekort

Danske kørekort til personer bosiddende i Marokko

Pr. 1. januar 2017 kan personer med dansk kørekort, men uden fast bopæl i Danmark, ikke længere ansøge om erstatningskørekort eller fornyelse af kørekort gennem danske repræsentationer i udlandet.

Danske kørekort må nu kun blive udstedt til personer med fast bopæl i Danmark. Fast bopæl henviser til det land, hvor en person opholder sig mindst 185 dage af et kalenderår.

Begrænsningen gælder ikke for internationale kørekort. Desuden omfatter reglen ikke personer, som har dansk kørekort og er på ferie i udlandet, men stadig har fast bopæl i Danmark.

Pr. 1. januar 2017 skal indehavere af danske kørekort uden fast bopæl i Danmark kontakte politimyndighederne i deres bopælsland for at søge om erstatningskørekort eller fornyelse af kørekort. Dette kan gøres på baggrund af en erklæring fra de danske politimyndigheder, der bekræfter, hvilke køretøjer den pågældende har ret til at føre.

Erklæringen fås ved at sende en skriftlig ansøgning til:

Rigspolitiet
Administrationsafdelingen, Pas og Kørekort
Polititorvet 14
DK-1780 København V
Danmark
E-mail: pol-paskorekort@politi.dk

Kørekort i udlandet

Læs mere om retningslinjerne for kørekort i udlandet her.