Spring til indhold

Gebyroversigt konsulære sager

Nedenfor findes et uddrag af de konsulære gebyrer, som opkræves på danske ambassader/konsulater (pr. 2. Februar 2019).  

Nr. Ydelse    Pris DKK Paragraf
101  Pas og fremmedpas til personer uanset alder 995 §2
104 EU-nødpas, andre provisoriske pas, laissez-passer, ændring af pas mv. 995 §2
108 Kørekort 430 §5
109 Internationalt kørekort 335 §5           
111 Erklæring om mistet kørekort (midlertidig erstatningskørekort) 245 §5
112 Visum (alle typer) 80 EUR §3
906 Visum for børn i aldersgruppen 6 til og med 11 år 40 EUR §3
907 Provisoriske pas eller forlængelse af pas udenfor ambassadens/konsulatets åbningstid for konsulære ydelser 2.2657) §21
908 Provisoriske pas på ambassadens/konsulatets officielle lukkedag 3.2408) §21
909 Tilbagerejsetilladelse (udstedelse af sticker) 1.455 §4
124 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse 1.455 §4
127 Personbistand 9701) §1
128 Mindre oversættelser 245 (970)1) §1 (§6)
129 Forsikringssager  9701) §1
132 Fremskaffelse af attester 9701) §1
135 Legaliseringer, attestationer, verifikationspåtegninger 200 (970)2) §1 (§6)
151 NemID, fødsels- og dåbsattester, pinkodebrev, kreditkort, pas udlevering på anden lokation mv. 200 (970)2)+5) §1 (§6)
148 Indsendelse af ansøgning om bevis for, besvarelse af eller generhvervelse af indfødsret, samt modtagelse af returnerede originale dokumenter 200 (970)2) §8
137 Pengeoverførsel af sociale og offentlige ydelser 430 §14

1) Timetakst, pris pr. påbegyndt time. Der debiteres minimum for 1 time, og hver påbegyndt time debiteres som en hel time

2) Hvis sagsbehandling er påkrævet: timetakst pr. påbegyndt time

5) Ved afhentning af flere dokumenter samtidigt, opkræves DKK 200 ialt

7) Ved udstedelse af flere provisoriske pas eller forlængelse af pas i samme ekspedition er gebyret DKK 2.265 for det første pas og herefter DKK 970 pr. pas

8) Ved udstedelse af flere provisoriske pas eller forlængelse af pas i samme ekspedition er gebyret DKK 3.240 for det første pas og herefter DKK 970 pr. pas


En udviddet liste over gebyrer i forbindelse med hjælp fra Udenrigsministeret, samt priserne i Euro kan findes her.

OBS! Vær opmærksom på at priserne for visum blev ændret i januar 2020. Den gældende pris kan ses ovenfor i tabellen (vist i euro). Gebyroversigten vil blive opdateret i februar 2020.