Spring til indhold

Visum til Danmark og Norge

Formålet med et visum er, at man kan besøge Danmark, Norge og/eller andre Schengenlande i en kortere periode. Ved ophold længere end 90 dage og i forbindelse med arbejde og studier kræves en opholds- og/eller arbejdstilladelse.

Visa operations

Visa operations are limited due to the current restrictions on entry into Denmark. You can hand in a visa application if you have to travel to Denmark before 31 August 2020 and have a worthy purpose for entering Denmark. Applications for business visas can be handed in 6 months prior to the planned trip. Read more about what constitutes a worthy purpose on the website of the Danish Police.

 

Please contact the embassy if you wish to hand in a visa application.

Ved ophævelse af de ekstraordinære indrejserestriktioner vil de sædvanlige procedurer atter træde i kraft, jf. nedenfor.

NY LISTE OVER NØDVENDIGE DOKUMENTER

Vi gør alle visumansøgere opmærksomme på, at der pr. den 2/9 træder nye regler i kraft vedrørende hvilke dokumenter, der kræves ved visumansøgninger. Listen over påkrævede dokumenter kan findes på engelsk her. Listen findes ikke på dansk.   

Vi råder alle visumansøger til at starte med at booke en tid hos VFS Global, og derefter udfylde denne ansøgningsblanket. Det er også her visumansøgeren skal betale et visumgebyr. Når ansøgningen er sendt og betalt, skal følgebrevet fra ApplyVisa printes og indleveres sammen med de relevante dokumenter hos Center for Visumansøgninger.

Advarsel

Den Danske Ambassade er bekendt med at der findes svindlere, der udgiver sig for at samarbejde med VFS Global. Ambassaden vil gerne understrege, at disse personer ikke har noget at gøre med ambassaden selv eller VFS Global. Det anbefales derfor ikke at modtage hjælp fra personer, der henvender sig uden for VFS Globals lokaler i Marokko. Dette gælder også per telefon.

Information om adgangsretten til visumindehavere

Besiddelse af visum giver ikke automatisk adgang til indrejse. Visumindehavere anmodes om at fremlægge bevis for, at de opfylder indgangsbetingelserne ved den ydre grænse, jf. Visumkodeksens artikel 5.

Visum

Et visum giver dig ret til at opholde dig i alle 26 Schengen lande: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Et visum giver dig ret til at opholde dig i maksimum 90 dage i en 180-dages periode inden for Schengen regionen. Det er op til dig selv om du vil opholde dig 90 dage i træk, eller om du vil rejse frem og tilbage inden for de 180 dage – dog må du maksimalt opholde dig 90 dage i Schengen-området inden for de 180 dage.

Hvis du ønsker at rejse til Schengen gentagende gange inden for to måneder, skal du søge om visum til det Schengen-land, som er dit hovedrejsemål. Hovedrejsemålet er enten det land, hvor du forventer at opholde dig længst tid eller det land, hvor hovedformålet for din rejse forventes at finde sted.

Vi gør opmærksom på at dette visum ikke giver dig ret til at arbejde i Danmark.

Hvem skal have visum til Danmark og Norge?

Borger med statsborgerskab i et land med visumpligt for at komme ind i Danmark, skal have visum inden afrejse.

Listen over lande med visumpligt til Danmark kan ses her.

Hvem kan søge om visum?

Enhver, der har et gyldigt pas kan indgive en ansøgning om et Schengen-visum. Passet skal være gyldigt i 3 måneder ud over visummets udløbsdate og passet må ikke være udstedt for mere end 10 år siden. Yderligere skal der være mindst 2 tomme sider tilbage i passet.

Ikke-marokkanske borgere skal have lovligt ophold i Marokko for at kunne ansøge om visum fra Marokko.

Hvor skal man søge om visum henne?

Visumansøgere skal udfylde formularen og betale visumgebyret her. Ansøgeren skal her 1) registrere sig, 2) udfylde ansøgningen, 3) betale gebyret og 4) printe og underskrive kvitteringen (cover letter). Hav pas og kreditkort klar ved ansøgning og betaling af visum.

Når du har sendt og betalt for visumansøgningen, skal du printe følgebrevet fra ApplyVisa og indlevere det sammen med de relevante dokumenter hos Center for Visumansøgere.

I blandt de relevante dokumenter er bl.a. bilag der beviser, at ansøgeren kan dække omkostningerne i forbindelse med rejse, transitomkostninger og indlogering under den planlagte rejse.

Hvornår skal man søge om visum?

En visumansøgning kan ikke indgives tidligere end 6 måneder før det påtænkte ophold i et Schenge-land startes. For søfarende, der skal bruge et visum i forbindelse med en opgave, kan visumansøgningen indgives op til 9 måneder inden det påtænkte ophold startes. Det er ansøgerens eget ansvar at tage de nødvendige forholdsregler i forhold til behandlingstid og deadlines. Vi anbefaler derfor, at visumansøgere indlevere sin ansøgning så tidligt som muligt inden afrejse.

Behandlingstid

Den danske mission har 15 dage til at tage en beslutning vedrørende visumansøgningen fra den dato missionen modtager pas, ansøgning og biometrics. I nogle tilfælde kan behandlingstiden forlænges til 45 dage, når yderligere sagsbehandling er nødvendigt. 

Du kan læse mere om behandlingstiden hos udlændingestyrelsen her.

Ansøgningsgebyrer

Turistvisum (maksimum 90 dage)    €80
Turistvisum for børn (for børn mellem 6-11 år)    €40

En mere detaljeret oversigt over priserne kan findes her. OBS! Vær opmærksom på, at denne liste viser visumgebebyret for 2019. Gebyrlisten opdateres i februar 2020.

Informationer om afslag

Afslag på ansøgningen meddeles skriftligt til ansøgeren. Ansøgere, der måtte have fået afslag har ret til at klage.

Optagelse af biometriske data

Ansøgere skal møde personligt op for optagelse af biometriske data. Ti fingeraftryk og et fotografi optagelse fra personer, der søger om visum. Før fotografering kan ansøgerne blive bedt om at fjerne briller eller justere hovedbeklædning, hvis disse skjuler ansigtstræk.

Visse kategorier af ansøgere er undtaget kravet om at afgive fingeraftryk:

  • Børn under 12 år
  • Personer, for hvem fingeraftryk er fysisk umuligt
  • Statschefer og medlemmer af nationale regeringer samt medlemmer af deres officielle delegationer, når de inviteres til et officielt formål
  • Suveræne og andre ledende medlemmer af en kongelig familie, når de inviteres af medlemsstaternes regeringer eller af internationale organisationer.

Tips til ansøgere

  • Ansøgere, der søger familie/ven-, forretnings- eller turistvisum, bør fremlægge bevis for egne økonomiske midler, hvis de selv finansierer deres rejse
  • Ansøgere, der søger familie/ven-, forretnings- eller turistvisum, skal medbringe en kopi af invitationen med dem hele vejen til Danmark, hvis værten garanterer deres udgifter under deres rejse og ophold. Det er påkrævet, at ansøgere selv medbringer et minimum af kontanter, hvis de bliver bedt om at bevise økonomiske midler ved de ydre grænser eller i tilfælde af at nødsituationer opstår under rejsen
  • Bemærk, at alle dokumenter, der leveres til VFS Global, skal oversættes til engelsk af en autoriseret oversætter og legaliseres af de relevante myndigheder

Vi har samlet en FAQ, som kan være relevant for dig som visumansøger at læse.

Læs mere

Vi anbefaler alle ansøgere at kigge følgende hjemmesider igennem for mere information vedrørende visumansøgninger til Danmark, Norge og resten af Schengen-området:

ansøgningsgebyrer

Visum   €80
Visum for børn (6-11 år)   €40