Spring til indhold

Økonomiske nøgletal

      2017   2018  

2019 (Forventet)

  2020 (Forventet)   2021 (Forventet)
 

Realvækst BNP

    4,1%   3,0%   2,4%   3,5%   4,0%
  BNP pr. indbygger, nominel PPP USD     $8.360   $8.699   $9.038   $9.427   $9.886
  Realvækst BNP pr. indbygger     2,8%   1,7%   1,1%   2,2%   2,9%
  Offentlig saldo, % af BNP     -3,5%   -3,7%   -3,9%   -3,6%   -3,4%
  Betalingsbalance, % af BNP     -3,4%   -5,5%   -5,5%   -4,8%   -4,5%
  Samlet offentlig gæld, % af BNP     82,0%   81,4%   82,3%   82,1%   81,2%
  Inflation (CPI)     0,8%   1,9%   1,1%   1,6%   1,8%
  Befolkningstilvækst     1,3%   1,3%   1,3%   1,2%   1,1%
  Arbejdsløshed     10,2%   9,8%   9,9%   9,6%   9,3%

 

Sammenligning af placering på internationale indekser samt kreditvurdering

        Marokko    

Danmark

      2017     2018     2018
  WEF Competitiveness Index     77     75     10
  Ease of doing business index     69     60     3
 

Corruption Perception Index

    70     73     1
  S&P's Credit Rating, 2019*           BBB    

AAA

*) Kreditvurdering BBB betyder, at Marokko har en tilstrækkelig kapacitet til at møde finansielle forpligtelser, men ugunstige økonomiske forhold vil formenligt svække evnen

Valuta: Marokkanske dirham (MAD): 100 dirham ≈ 70 kroner

Økonomi og samhandel

Marokko er Afrikas femtestørste økonomi målt på købekraftsjusteret BNP. Økonomien er relativt liberal. Gennem en årrække har der været vækstrater på mellem 3 og 5 pct. Landbruget beskæftiger knap 40 pct. af arbejdsstyrken, men bidrager kun med ca. 16 pct. til BNP. Turisme udgør ca. 10 pct. af BNP, og den samlede servicesektor, inkl. turisme, udgør ca. 52 pct. af BNP. Industri, anlægsarbejder, minedrift m.v. udgør ca. 32 pct. af BNP, hvoraf den industrielle sektor udgør halvdelen. Marokko har, ifølge Verdensbanken, en gennemsnitlig arbejdsløshed på ca. 10 pct. (pr. 2017), mens arbejdsløsheden for unge er på ca. 20 pct.

Marokko har indgået frihandelsaftaler med mere end 55 lande, herunder EU og USA. Europa er Marokkos vigtigste eksportmarked, hvor Frankrig og Spanien aftager over halvdelen af den samlede marokkanske eksport. Danmarks samhandel med Marokko er meget begrænset.

I 2018 eksporterede Danmark til Marokko for DKK 732 mio., mens importen fra Marokko var på DKK 209 mio. Eksporten har traditionelt været baseret på få varetyper, herunder fosfat, citrusfrugter, fiskeriprodukter samt tekstiler og lædervarer. Underskuddet på betalingsbalancen på næsten 2 pct. af BNP skyldes især, at Marokko stort set ikke har forekomster af fossile brændstoffer og derfor må importere over 90 pct. af sin energi. Dog har Marokko formået at sænke underskuddet i de seneste år. For at blive mere selvforsynende har Marokko en ambition om, at andelen af energiforbruget, der skal komme fra vedvarende energikilder, skal være 42 pct. i 2020 og 52 pct. i 2030.

Omkring 50 danske virksomheder er aktive på det marokkanske marked, herunder DSV, FLSmidth, Leo Pharma, Mærsk og Novo Nordisk. Mærsk er bl.a. hovedinvestor og operatør i TangerMed, der var færdigudbygget i 2018 og nu er Afrikas største containerhavn. Novo Nordisk har halvdelen af markedet for insulin i Marokko. FLSmidth leverer bl.a. udstyr til Marokkos store fosfatvirksomhed OCP.

kontakt the trade council

Tlf.: +212 (0) 537 665 023
E-mail: rbatc@um.dk
The Trade Council kan kontaktes dagligt 9.00-16.00
Følg The Trade Council på LinkedIn: The Trade Council of Denmark in Morocco