Gå til indhold

Dødsfald

Ved dødsfald i udlandet, vil den danske ambassade eller et af de danske konsulater sørge for, at dansk politi hurtigt underretter de nærmeste pårørende i Danmark.

Som pårørende er du altid velkommen til at kontakte den danske ambassade eller Udenrigsministeriets døgnåbne vagtcenter for råd og vejledning. Ambassaden kan kontaktes på +212 (0) 537 665 020 eller [email protected]. Udenrigsministeriets vagtcenter kan kontaktes på +45 3392 1112 eller [email protected].

Ambassaden eller konsulaterne kan vejlede og bistå med hjemtransport af kiste eller med lokal begravelse. Dette besluttes af de nærmeste pårørende.
Pårørende skal være opmærksomme på, at kremeringer ikke finder sted i Marokko.
Ambassaden kan ikke betale for udgifterne i forbindelse med kremering, hjemtransport eller lokal begravelse.

Det er kun muligt at få dækket begravelse og hjemtransport af kiste, hvis den afdøde har tegnet en privat rejseforsikring, som omfatter hjemtransport. Det er en forudsætning, at forsikringsselskabet godkender udgifterne.
Hvis den afdøde ikke havde en dækkende forsikring, kan Udenrigsministeriets Borgerservice eller den danske ambassade i Rabat vejlede og bistå med det praktiske i forbindelse med dødsfaldet. Dog kan hverken Udenrigsministeriets Borgerservice eller ambassaden betale for dette. Udgifterne skal dækkes enten af afdødes egne midler eller eventuelt af de pårørende. 

Bistanden fra den danske ambassade koster et gebyr, bl.a. baseret på tidsforbrug. Er den afdøde forsikret, vil denne bistand som regel være dækket af forsikringen.
Under visse omstændigheder er det muligt at søge om begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark.

Udlændige som bor i Danmark

Hvis en udlænding, der har lovligt ophold i Danmark, dør i udlandet, bør du som pårørende aflevere dødsattesten til den danske ambassade i Rabat. Så vil repræsentationen sørge for, at dødsfaldet bliver meldt til dansk politi og til den danske skifteret.

Skifte

Hvis afdøde boede i Danmark, sker fordeling af arven (skiftet) i Danmark, Hvis afdøde boede i udlandet, vil skifte normalt ske i det land, hvor afdøde boede ved sin død. Se mere om arv og skifte her.

Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter

Kan kontaktes 24/7

Tlf.: +45 3392 1112

E-mail: [email protected]