Gå til indhold

Fængsling

Hvis du bliver anklaget og fængslet i Marokko, har du krav på at komme i kontakt med den danske ambassade i Rabat eller et af vores konsulater i Agadir, Marrakesh eller Tanger, hvis du ønsker dette.

Vi kan derefter hjælpe dig i kontakt med en lokal advokat, familie/venner. Vi kan følge retssagens forløb via din advokat. Dog kan ambassaden ikke få dig frigivet uden videre.  

Generelt

Det er opholdslandets og ikke dansk ret, der gælder i udlandet. Lovbestemmelserne og straffene er forskellige fra land til land.
Forholdene i udenlandske fængsler er ofte hårde.

Borgere med dobbelt statsborgerskab

Borger med dobbelt statsborgerskab, hvoraf det ene er marokkansk, skal være opmærksom på, at Marokko ikke accepterer dobbelt statsborgerskab, og du vil derfor kun blive betragtet som marokkansk statsborger. Det kan derfor være svært for den danske ambassade at hjælpe dig. Endvidere har Danmark ikke ifølge folkeretten ret til at yde konsulær beskyttelse til personer uden dansk statsborgerskab, selv om det i et vist omfang tolereres i visse lande.
Vi vil dog altid forsøge at hjælpe dig, f.eks. med kontakt til venner og familie.

Ingen hjælp med udgifterne

Udenrigsministeriet kan ikke afholde udgifter i forbindelse med privatpersoners retssager i udlandet. Udgifter til advokatbistand, ekstraforplejning, hjemrejse m.v. skal derfor afholdes af den pågældende selv. Gældende praksis er, at kun efter garantistillelse fra f.eks. vedkommendes pengeinstitut i Danmark, eller efter forudgående indbetaling af beløbet fra f.eks. familie eller venner, kan sådanne udgifter afholdes.

Ingen mulighed for at påvirke

Det er officiel dansk politik at opfordre andre lande til at opbygge et retsstatssystem med klar adskillelse mellem den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt, hvor domstole og anklagemyndighed kan fungere uafhængigt af politiske beslutninger og pression.
På denne baggrund er det ikke muligt for udenrigstjenesten i sager, som involverer fængslede danskere, at gå ind med politiske midler og opfordre udenlandske myndigheder til at fravige disse grundlæggende retsprincipper til fordel for danskere.