Gå til indhold

Pas

Uanset om du ønsker at ansøge om pas for første gang eller forny dit pas, anbefaler vi, at du læser nedenstående grundigt igennem.

Ambassaden er lukket på danske og marokkanske helligdage (Se lukkedage her). Husk at bestille tid på mail: [email protected].
Behandlingstid for udstedelse af pas er 4-5 uger.

Ambassaden i Rabat har mulighed for fuld pasudstedelse samt udlevering af pas bestilt i Danmark.

Konsulaterne i Marokko, samt konsulatet i Nouakchott i Mauretanien kan udstede nødpas, forlængelse af pas og pas til børn under 12 år samt udlevere pas bestilt i Danmark.

 

Ansøgning om dansk pas

Følg trin 1-3 hvis du ønsker at ansøge om et dansk pas:

 

Trin 1: Start ansøgningen

Start med at udfylde en kopi af ansøgningsskemaet for pas.

Trin 2: Indhent dokumenter

Download dokumentet ”Tjekliste for pas”. For at sikre en effektiv behandling af din ansøgning er det vigtigt at samle alle nødvendige dokumenter på tjeklisten, før du indgiver din ansøgning. Hvis alle dokumenterne ikke indleveres, er der risiko for, at ansøgningen forsinkes eller afvises.

Trin 3: Indgiv ansøgningen

Ansøgninger om pas skal indgives med personligt fremøde på den Danske Ambassade i Rabat. Dette er nødvendigt for at kunne verificere din identitet og for at indsamle biometrisk data samt din underskrift til det nye pas. Kontakt ambassaden på mail: [email protected] for at bestille tid til indlevering af din ansøgning.

Ved indgivelse af ansøgningen vil der blive aftaget fingeraftryk til brug i det biometriske pas. Hvis én eller flere fingre er blevet beskadiget for nyligt, kontakt venligst ambassaden for at fastslå, om fingeraftrykkene vil møde den påkrævet kvalitetsstandard.

 

Pas til voksne

Alle ansøgere (uanset alder) skal møde personligt op på ambassadens paskontor (Tidsbestilling er nødvendigt).

Følgende skal medbringes:

Hvis passet er mistet medbringes yderligere:

 • Dokumentation for politianmeldelse samt en skriftlig redegørelse for de nærmere omstændigheder
 • Original fødsels- og dåbsattest/navneattest samt 2 kopier. Hvis personnummeret ikke fremgår af attesten, skal der medbringes yderligere dokumentation for personnummer f.eks. personnummerbevis, sygesikringsbevis eller kørekort
 • Legitimation med foto

Vær opmærksom på, at ambassaden kan anmode om yderligere dokumentation for identitet, f.eks. vielsesattest, navnebevis, indfødsretsbevis, kørekort, militærpapirer, søfartsbog.
Hvis personnummeret ikke fremgår af det sidst udstedte pas, eller dette ikke er maskinlæsbart, skal der medbringes yderligere dokumentation for personnummer f.eks. fødselsattest, sygesikringsbevis eller kørekort.

 

Pas til personer under 18 år

Alle børn skal have selvstændigt pas. Ved ansøgningen skal barnet, uanset alder, møde personligt op med sine forældre på ambassaden efter aftale.

Følgende skal medbringes:

 1. 1 stk. ansøgningsskema
 2. Det sidst udstedte pas
 3. Original fødselsattest, hvoraf begge forældres navne m.v. fremgår eller livret de famille samt 2 kopier
 4. Samtykkeerklæring på ansøgningsskemaet side 3 underskrevet af begge forældre
 5. Forældrenes originale vielsesattest
 6. Forældrenes pas eller lignende til verifikation af underskrift
 7. Evt. indfødsretsbevis, hvis dansk nationalitet er opnået efter fødslen
 8. Ved separation/skilsmisse kræves dokumentation for forældremyndighed (f.eks. separations-/skilsmissebevilling eller domsudskrift)

 

Pas til børn under 12 år

Da børn under 12 år ikke skal have fingeraftryk i passet, er det muligt at søge om pas på de honorære konsulater i Tanger, Marrakech og Agadir samt ambassaden i Rabat. Vær opmærksom på, at barnet skal være til stede ved pasansøgningen. Ved ansøgninger til børn under 12 år på de honorære konsulater skal der medbringes samme dokumentation som for børn under 18 år (se ovenfor), to pasbilleder (se politiets krav til pasbilleder her), samt det udfyldte og underskrevne ansøgningsskema.

OBS! Begge indehavere af forældremyndigheden skal give deres samtykke.

 

Giv digitalt samtykke til pas til dit barn

Du kan give digitalt samtykke til, at dit barn får pas, hvis du har dansk cpr-nummer og NemID. Dit barn behøver ikke at have dansk cpr-nummer.

Giv digitalt samtykke her

Når du har givet samtykke og signeret med NemID, kan du printe en kvittering. Kvitteringen bliver også sendt til din e-boks. Samtykket er gyldigt i 90 dage.

 

Provisorisk pas

Et provisorisk pas er et midlertidigt pas eller forlængelse af pas.

Ansøgningsskemaet kan hentes her.

Provisorisk pas kan udstedes mens du venter (kun ved personlig henvendelse efter aftale på mail: [email protected]) på ambassadens paskontor eller konsulat i nedennævnte tilfælde:

 

Mistet pas

Danskere på besøg i Marokko med fast bopæl i Danmark, der har mistet deres pas. Tabet skal straks meldes til politiet, og kvittering herfor skal forevises ved udstedelsen af det provisoriske pas. I dette tilfælde skal der medbringes 2 pasfoto samt dokumentation (om muligt). For børn under 18 år kræves der yderligere forældrenes samtykke.

 

Afventer nyt pas

Hvis du har søgt om nyt pas, og du skal rejse, inden det nye pas ankommer, og det nuværende pas ikke kan forlænges.

 

Forlængelse af pas

Forlængelse af pas kan foretages, mens du venter (kun ved personlig henvendelse og efter aftale) på ambassadens paskontor eller et nærliggende konsulat, såfremt du skal rejse inden det nye pas er modtaget.

 

Rejs ikke på et tidligere mistet pas

Vi advarer mod, at du ikke rejser på et pas, som har været meldt mistet og er fundet igen. Du risikerer at blive nægtet indrejse i Marokko og sendt retur med det næste fly. Har du tidligere meldt dit pas savnet, anbefaler vi derfor, at du søger om nyt pas.