Gå til indhold

Rejse til Marokko

Læs udenrigsministeriets rejsevejledning for Marokko her.

 

Danske statsborgere kan opholde sig i Marokko i 3 måneder* uden visum. Dette kan forlænges med yderligere 3 måneder*, såfremt man møder op på en politistation mindst 10 dage før, de 3 måneders ophold udløber. Kommer man senere (i løbet af de sidste 10 dage af perioden for lovligt ophold), er udrejse påkrævet for at kunne få stemplet sit pas på ny. Er perioden for lovligt ophold derimod overskredet, er udrejse påkrævet, og man risikerer bødestraf og/eller indrejseforbud for en periode, hvilket idømmes via rettergang.

Rejser til Ceuta eller Melilla gælder i princippet som udrejser, da enklaverne lovformeligt tilhører Spanien og dermed er EU-territorium. Men erfaringen viser, at de marokkanske myndigheder ved grænsen ikke finder denne type for udrejse tilstrækkelig, og det kan derfor bedst betale sig at krydse Middelhavet.

Danske statsborgere, der vælger at bosætte sig i Marokko, skal søge om opholdstilladelse. Første gang der søges, gives 1 års opholdstilladelse. Søges der herefter om forlængelse af opholdstilladelsen, kan ansøger opnå 3 års opholdstilladelse, såfremt vedkommende arbejder i Marokko. Er ansøger gift med en marokkansk statsborger, vil opholdstilladelsen kunne forlænges med 10 år ved genansøgning.

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark og rejser med et udenlandsk pas, skal du være opmærksom på, at de marokkanske visumregler kan være anderledes end for personer med dansk pas. Du bør derfor inden afrejse undersøge reglerne for indrejse i Marokko for det land, som har udstedt dit pas.

Læs mere om Marokkos aktuelle regler for ind- og udrejse her.

(*) 90 dage fra ankomstdagen