Gå til indhold

Statsborgerskab

Her på siden kan du finde nyttig information og relevante links vedrørende dobbelt statsborgerskab i Danmark og Marokko

Dobbelt statsborgerskab: Danske regler

Vi henviser til Udlændige- og Integrationsministeriets hjemmeside i forbindelse med de danske regler om statsborgerskab og indfødsret. UIM opdaterer disse love og regler hver gang der sker ændringer.

Dobbelt statsborgerskab: Marokkanske regler

Hvad betyder dobbelt statsborgerskab?

Dobbelt statsborgerskab betyder, at en person er statsborger i to forskellige lande på samme tid.

Hvert land har sine egne regler vedrørende statsborgerskab.

Det er et grundlæggende princip i den danske lovgivning, at dobbelt statsborgerskab skal begrænses, så vidt muligt. Der er dog en række situationer, hvor dobbelt statsborgerskab accepteres. Det gælder blandt andet i forhold til personer, der er født med dobbelt statsborgerskab, herunder danske statsborgere, som samtidig har marokkansk statsborgerskab.

Det er muligt at have dobbelt statsborgerskab uden at vide det. Dobbelt statsborgerskab kan imidlertid have konsekvenser, som det er vigtigt at være opmærksom på, når man rejser til det land, hvori man også er statsborger. For eksempel kan man være værnepligtig. Et andet eksempel er, at man kan blive retsforfulgt efter landets lovgivning for lovovertrædelser begået også i andre lande. Dobbelt statsborgerskab kan endvidere medføre, at man ikke omfattes af regler, der gælder for andre danske statsborgere. F.eks. gælder de marokkanske visumregler ikke marokkanske statsborgere.

Hvordan får man dobbelt statsborgerskab?

Marokkansk statsborgerskab overføres ved paternitetsbestemmelse. Det vil sige, at et barn bliver marokkansk statsborger, når det er født af en marokkansk mor eller far, uanset hvilket land barnet er født i.

Marokko anerkender som udgangspunkt ikke dobbelt statsborgerskab, men i situationer, hvor statsborgerskabet opnås i et andet land, har det marokkanske statsborgerskab ifølge marokkansk lovgivning forrang for andet statsborgerskab. Dette gælder især for så vidt angår værnepligt og forældremyndighed.
Man fortaber altså ikke sit marokkanske statsborgerskab, selv om man har statsborgerskab i et andet land. Derimod bliver det andet statsborgerskab sekundært i henhold til marokkansk lov.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at man fra det øjeblik, man indtræder på marokkansk territorium, vil blive betragtet udelukkende som marokkansk statsborger i forhold til marokkansk lovgivning, uanset at man også har dansk statsborgerskab.

Hvad kan ambassaden gøre for en person med dobbelt statsborgerskab?

Udenrigsministeriet og den danske ambassade yder hjælp til danske statsborgere i Marokko. Denne hjælp kaldes konsulær bistand og ydes gennem ambassaden og konsulaterne. Under international lovgivning kan et land forbyde, at dets statsborgere har adgang til konsulær bistand fra andre lande.

Ambassadens adgang til at yde konsulær bistand og anden assistance til danske statsborgere med marokkansk statsborgerskab er derfor som oftest begrænset.
Tilbageholdes eller arresteres eksempelvis en person med både dansk og marokkansk statsborgerskab i Marokko, er det ikke sikkert, at ambassaden kan få tilladelse til at besøge den fængslede.

Der findes ingen aftale mellem Danmark og Marokko om overførsel til afsoning i Danmark. Ved idømmelse af fængselsstraf kan man derfor ikke blive overflyttet til et dansk fængsel.

Inden rejsen – vær forberedt

Hvis du mener, at du har dobbelt statsborgerskab, bør du få dette afklaret ved henvendelse til den marokkanske ambassade i Danmark inden afrejse fra Danmark:

Marokkos Ambassade i Danmark
Øregårds Allé 19
2900 Hellerup
Tlf.: +45 3962 4511

Ambassaden vil endvidere kunne hjælpe med afklaring af andre spørgsmål:

  • Om dit ægteskab indgået i Danmark er gyldigt i Marokko
  • Om du evt. er værnepligtig i henhold til marokkansk lovgivning

Marokkanske statsborgere skal til enhver tid kunne identificere sig. Det marokkanske personidentitetskort kaldes ”Carte nationale d'identité”. Den marokkanske ambassade kan oplyse nærmere om udstedelse og regler for ”Carte nationale d'identité”. Det anbefales, at kortet medbringes ved ind- og udrejse i Marokko.

 

Indfødsret

Vi opfordre til at læse Udlændinge- og Integrationsministeriets love og regler om statsborgerskab (indfødsret), da denne side opdateres løbende. Hjemmesiden kan findes: Udlændinge- og Integrationsministeriet (uim.dk)