Gå til indhold

Borgerservice

Udenrigsministeriets Borgerservice arbejder tæt sammen med vores store netværk af danske ambassader og konsulater for at bistå danskere, der oplever problemer under deres rejse og ophold i udlandet.

Vi er her for at hjælpe dig

En vigtig opgave for Udenrigsministeriets Borgerservice er at hjælpe dig som dansk statsborger eller udlænding med fast ophold i Danmark, så du får en sikker rejse, når du opholder dig i udlandet. Det gør vi blandt andet ved at tilbyde rådgivning, før du rejser ud, hvilket du kan læse mere om på UM’s hjemmeside. Oplever du problemer under din rejse, kan vi tilbyde assistance i samarbejde med fx dit rejseforsikringsselskab og din rejsearrangør. 

Borgerservice rådgiver hvert år flere tusinde danskere, der enten er på vej til udlandet eller befinder sig i udlandet, og har behov for rådgivning. Desuden bistår vi rigtig mange nødstedte danskere, der kommer ud for problemer under deres udenlandsrejser. Vores ambassader bistår også udenlandske statsborgere, som ønsker at søge om visum eller opholds- og arbejdstilladelse til Danmark. Endelig tilbyder vores ambassader en række serviceydelser til danske statsborgere med fast bopæl i udlandet.

På telefonnummer +45 3392 1112 og [email protected] kan du komme i kontakt med Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter, som er bemandet døgnet rundt. Hvis du ringer til ambassaden uden for åbningstiderne, stilles du videre her til, hvor en dansktalende vagthavende er klar til at besvare nødopkald. Vagtcenteret kan også klare opkald på andre sprog, f.eks. fra en læge på et hospital.

Vi kan ikke dække dine udgifter
UM’s Borgerservice, ambassaden eller konsulaterne kan hjælpe dig, men vi kan ikke betale for dine udgifter i forbindelse med en nødsituation i udlandet. Det er din rejseforsikring eller dig selv, der skal betale udgifterne. Desuden afkræver vi som hovedregel betaling, for den hjælp vi yder. Det er derfor vigtigt at være sikker på, at du forsikringsmæssigt er dækket under din rejse.Du skal være opmærksom på, at hverken det gule eller det blå sundhedskort kan bruges i Marokko, og en privatforsikring er derfor nødvendig.

Hvad koster det at få hjælp?
Som hovedregel kræver Udenrigsministeriet betaling for den service, som vi yder til danske og udenlandske borgere. Som udgangspunkt gælder dette alle anmodninger om bistand, uanset om henvendelsen sker til Udenrigsministeriet i København, en ambassade eller et konsulat i udlandet. Det gælder f.eks. bistand til danske borgere i nød i udlandet, ved udstedelse af pas og ved ekspedition af udenlandske statsborgeres ansøgninger om visum til Danmark.
For nogle ydelser betales for det timeforbrug, som ambassaden bruger på at hjælpe dig, og for andre ydelser betales et fast gebyr. Reglerne for betaling er fastlagt i Udenrigsministeriets gebyrbekendtgørelse.
Et eksempel på bistand, som afregnes i forhold til timeforbrug, er bistand til nødstedte borgere. Eksempler på sager, som afregnes ved et fast gebyr, er udstedelse af pas og ansøgninger om visum til Danmark. Gebyrerne varierer, men det koster f.eks. 1035 kr. at få udstedt et nødpas inden for normal kontortid på en dansk ambassade eller konsulat.

Ud over betaling af gebyr eller timetakst, skal du betale for de faktiske omkostninger, som ambassaden har haft for at kunne hjælpe dig. Det kunne f.eks. være udgifter til indkøb og telekommunikation.
Forhøjede takster ved bistand uden for normal arbejdstid.
Du skal være opmærksom på, at hvis der opstår behov for bistand uden for ambassadernes og konsulaternes normale arbejdstid forhøjes time- og gebyrtaksterne.
Den generelle regel er, at ved bistand uden for ambassadens eller konsulatets normale åbningstid, forhøjes timetaksten med 50%. Hvis anmodningen om bistand sker på en dag, hvor ambassaden har lukket, forhøjes timetaksten med 100%. En anden hovedregel er, at gebyrerne bliver erstattet med timebetaling, hvis du skal have hjælp uden for ambassadens eller konsulatets normale åbningstid.
Transporttiden, som ambassadens eller konsulatets medarbejder anvender for at hjælpe dig, medregnes i timeforbruget.

Desværre mister en del danskere deres pas under ophold i udlandet. Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige gebyrer, hvis du får behov for et nødpas på et tidspunkt, hvor ambassaden eller konsulatet har lukket.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan findes i Bekendtgørelsen om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten og Vejledningen til den gældende bekendtgørelse.

kontakt

Danmarks ambassade

14, Rue Tiddas Angle Rue Roudana
Quartier Hassan
10020 Rabat

 

Tlf.: +212 (0) 537 665 020
Fax: +212 (0) 537 660 581

E-mail: [email protected]

 

Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter

Tlf.: +45 3392 1112

Email: [email protected]