Gå til indhold

Ophold i Mauretanien

Danske statsborgere skal have visum til Mauretanien.

Visum kan i ingen tilfælde opnås i selve Mauretanien. Dette udstedes af de mauretanske diplomatiske og konsulære myndigheder.

 

Adgang over land til mauretansk territorium skal ske gennem en af grænseovergangene i følgende byer: PK 55 Nouadhibou, Douera, Tmeimichatt (Dakhlet-Nouadhibou), Choum (Adrar), Chegatt, Zoueiratt (Guelb), F’Derick, Bir Mogrein, Ain Ben Tili (Tiris Zemour), Oualata, Fassala Nere, Bassiknou, Adel Bagrou, Bousteila, Djigueni (Hodh Ech Chargui), Gogui Zemal, Touil (Hodh El Gharbi), Tenaha, Hamod (Assaba), Ould Yenge, Ghabou Débarcadère, Gouraye Débarcadère, Wompou Débarcadère (Guidimakha), Wali, Sagne, Tifounde Cive, Kaedi Débarcadère (Gorgol), M’Bagne, Aere M’Bar, Boghe Débarcadère, Dar El Barka (Brakna), Tekane, Jidrel Mohguen, Bac de Rosso, Diama (Trarza).
Ti nye grænseovergange er oprettet: Touajil (syd for F’Derick nær grænsen ved Vestsahara), N’Beiket Lahwach (sydøst), Fereni et Melgue (syd for grænsen ved Mali), såvel som Nouma Niere, Djowol, Dioudi Dande Mayo Bababe, Lexeiba, Marsel og M’Boyo syd for grænsen ved Senegal.
Adgang til Mauretanien ad andre veje er ulovlig.

Et område øst for den tiende længdegrad og indtil grænserne ved Vestsahara, Algeriet og Mali nord for den 18,3. breddegrad, i højde med Tichitt, er militært område. Adgang er forbudt uden udtrykkelig tilladelse fra hærens generalstab.

Personer med opholdstilladelse i Mauretanien bør være opmærksomme på, at opholdstilladelsen bortfalder ved ophold udenfor Mauretanien i mere end seks måneder.

Der er restriktion på indførsel og køb af udenlandsk valuta, der desuden skal dokumenteres ved en særlig erklæring.

Indførsel af køretøjer kræver tolddokumentation forsynet med logoer, stempler og underskrifter fra det internationale forbund for køretøjer (F.I.A.), og den internationale alliance for turisme (A.L.T.). I modsat fald opkræves et depositum som garanti for pligtige skatter og afgifter, i fald køretøjet afhændes under opholdet i Mauretanien. Dette depositum refunderes ved udførelse af  køretøjet.