Gå til indhold

Økonomiske nøgletal

      2020   2021
 

2022 (Forventet) 
2023 (Forventet)   2024 (Forventet)
 

Realvækst BNP

    -7,2%   7,9%   1,3,%   2,5%   2,4%
  BNP pr. indbygger, nominel USD     $3.308   $3.853   $3.577   $3.706   $3.932
  Realvækst BNP pr. indbygger     -8,9%   6,4%   0,3%   1,4%   1,3%
  Offentlig saldo, % af BNP     -1,1%   -2,3%   -4,0%   -3,3%   -3,3%
  Betalingsbalance, % af BNP     -7,1%   -5,9%   -4,0%   -5,9%   -5,7%
  Samlet offentlig gæld, % af BNP     90,4%   87,7%   88,9%   90,1%   91,7%
  Inflation (CPI)     0,6%   1,4%   6,7%   5,6%   2,0%
  Befolkningstilvækst     1,0%   1,0%   1,0%   1,0%   1,0%
  Arbejdsløshed     11,9%   12,3%   11,5%   11,2%   10,9%

 

Sammenligning af placering på internationale indekser samt kreditvurdering

        Marokko    

Danmark

      2021     2022     2022
  OECD Country Risk Classification (0-7)     3     3     0
  Oxford Economics Credit Rating (0-20)     10     10     20
 

Corruption Perception Index (0-100)

    87     94     1

*) Kreditvurdering BBB betyder, at Marokko har en tilstrækkelig kapacitet til at møde finansielle forpligtelser, men ugunstige økonomiske forhold vil formenligt svække evnen

Valuta: Marokkanske dirham (MAD): 100 dirham ≈ 70 kroner

Økonomi og samhandel

Marokko er Afrikas femtestørste økonomi målt på købekraftsjusteret BNP. Økonomien er relativt liberal. Gennem en årrække har der været vækstrater på mellem 3 og 5 pct, hvor COVID-19-pandemien dog var årsag til store udsving i 2020 og 2021. Landbruget beskæftiger knap 40 pct. af arbejdsstyrken, men bidrager kun med ca. 16 pct. til BNP. Turisme udgør ca. 10 pct. af BNP, og den samlede servicesektor, inkl. turisme, udgør ca. 52 pct. af BNP. Industri, anlægsarbejder, minedrift m.v. udgør ca. 32 pct. af BNP, hvoraf den industrielle sektor udgør halvdelen. Marokko har, ifølge Verdensbanken, en gennemsnitlig arbejdsløshed på ca. 10 pct. (pr. 2017), mens arbejdsløsheden for unge er på ca. 20 pct.

Marokko har indgået frihandelsaftaler med mere end 55 lande, herunder EU og USA. Europa er Marokkos vigtigste eksportmarked, hvor Frankrig og Spanien aftager over halvdelen af den samlede marokkanske eksport. Danmarks samhandel med Marokko er meget begrænset.

I 2021 eksporterede Danmark til Marokko for DKK 3 mia. (BB), mens importen fra Marokko var på DKK 2,6 mia. (BB). Eksporten har traditionelt været baseret på få varetyper, herunder fosfat, citrusfrugter, fiskeriprodukter samt tekstiler og lædervarer. Underskuddet på betalingsbalancen  skyldes især, at Marokko stort set ikke har forekomster af fossile brændstoffer og derfor må importere over 90 pct. af sin energi. Dog har Marokko formået at sænke underskuddet i de seneste år ved at investere i vedvarende energikilder s¨åsom vind- og solenergi, som landet er rig adgang til. For at blive mere selvforsynende har Marokko en ambition om, at andelen af energiforbruget, der skal komme fra vedvarende energikilder, skal være 52 pct. i 2030.

Omkring 50 danske virksomheder er aktive på det marokkanske marked, herunder DSV, FLSmidth, Leo Pharma, Mærsk og Novo Nordisk. Mærsk er bl.a. hovedinvestor og operatør i TangerMed, der var færdigudbygget i 2018 og nu er Afrikas største containerhavn. Novo Nordisk har halvdelen af markedet for insulin i Marokko. FLSmidth leverer bl.a. udstyr til Marokkos store fosfatvirksomhed OCP.

kontakt the trade council

Tlf.: +212 (0) 537 665 023
E-mail: [email protected]
The Trade Council kan kontaktes dagligt 9.00-16.00
Følg The Trade Council på LinkedIn: The Trade Council of Denmark in Morocco